Cancerkommissionen – en del av All.Can

Cancerkommissionens uppdrag är att utifrån dialog med patientorganisationer, vården, forskare, representanter inom hälsoteknologi och politiker komma med förslag till förbättringar av den svenska cancervården.

Läs mer

Cancerkommissionens slutrapport

Nu har Cancerkommissionen publicerat sin slutrapport Nationell Cancerplan 2020. Bättre tillgänglighet och lägre dödlighet – dags att trappa upp kampen mot cancer!

Klicka på bilden för att komma till rapporten.

Om Cancerkommissionen

Cancer är en global folksjukdom som fortsätter att öka. Det finns därför ett stort behov av bättre behandlingar och effektivare vård inom den framtida cancervården. Stora ansträngningar görs på många håll och viktiga initiativ tas för att förbättra vården – de nya behandlingsmetoderna har blivit en kraftig stimulans i det arbetet. Dessa förändringar har bland annat lett till att dödligheten i cancer minskar och att allt fler cancerfall upptäcks i ett tidigare skede. Parallellt med denna utveckling finns det ett stort behov av prevention och ett ökat förebyggande arbete för att främja hälsosammare levnadsvanor. När allt fler personer överlever cancer ställs det även ökade krav på bra rehabilitering samt stöd och hjälp att komma tillbaka till livet. Det är ingen överdrift att påstå att utvecklingen inom cancerområdet på många sätt är en viktig samhällsfråga.

För att motverka ojämlikhet och sprida kunskap har läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb (BMS) tagit initiativ till ett projekt på europeisk nivå vid namn All.Can. Projektet har stöd från en bred koalition av patientorganisationer, onkologföreningar och branschrepresentanter inom läkemedelsindustrin. Sverige är ett av nio europeiska länder i All.Can. En viktig del av projektet är en jämförande studie utförd av Office of Health Economics och Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi om vad de nio länderna kan lära av varandra inom cancerområdet. Arbetet med All.Can leds på europeisk nivå av en styrelse med representanter från professionen, patientorganisationer, politiska beslutsfattare på EU-nivå och läkemedelsföretag. Finansiärer av det europeiska projektet är tre företag: BMS, Amgen och MSD.

Cancerkommissionen är ett svenskt delprojekt inom All.Can. Cancerkommissionens uppdrag är att utifrån dialog med patientorganisationer, vården, forskare, representanter inom hälsoteknologin och politiker komma med förslag till förbättringar av svensk cancervård. Kommissionens arbete leds av Lars Leijonborg, tidigare forskningsminister, partiledare och ordförande för Karolinska Institutet. Övriga ledamöter i kommissionen besitter olika kompetenser på området. Kommissionen består av nationella och regionala politiker, patientföreträdare, tjänstemän samt personer med erfarenhet av både klinisk verksamhet och forskning inom cancerområdet. Gruppen ska lämna sina förslag under 2018.

Till stöd för kommissionen finns ett sekretariat bemannat av Nordic Public Affairs, som står för projektledning, mediekontakter och administration. Huvudsekreterare är Martin Kits, seniorkonsult på Nordic Public Affairs och tidigare stabschef åt dåvarande socialminister Göran Hägglund på Socialdepartementet.

Kommissionens arbetssätt

BMS har, tillsammans med Amgen och Microsoft, tagit initiativ till Cancerkommissionen som består av ett antal ledamöter inom sjukvårds- och/eller cancerområdet.

Cancerkommissionens uppdrag är att ta fram rekommendationer som kan bidra till den svenska cancervårdens fortsatta utveckling, med fokus på en hållbar och jämlik cancervård. Basen för detta arbete kommer att grundas på dialoger och möten med patientorganisationer, vårdföreträdare, forskare och politiker.

Cancerkommissionen kommer att arbeta fristående. Företrädare för BMS, Amgen samt Microsoft deltar inte i kommissionens möten eller framtagande av policyförslag. Cancerkommissionen framför åsikter, synpunkter och policyförslag utan finansiärernas inblandning och utan hänsyn till kommersiella intressen.

Arbetet sker i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Kommissionens direktiv

Cancerkommissionen ska utifrån dialog med patientorganisationer, vården, representanter inom hälsoteknologi, forskare och politiker komma med förslag till hur den svenska cancervården kan förbättras. Kommissionens fokus ska vara brett med sikte på en hållbar och jämlik cancervård för alla i Sverige, oberoende av bostadsort. Förslagen från kommissionen, inom ansvarsfulla ekonomiska ramar, ska syfta till öka möjligheterna att förhindra, upptäcka och behandla cancer. Även rekommendationer till hur rehabilitering efter cancer kan förbättras, kan lämnas. Kommissionen ska också verka som ett komplement till regeringens arbete inom cancerområdet. Kommissionen ska ta del av det internationella erfarenhetsutbytet som sker inom ramen för projektet All.Can.

Kommissionens ledamöter

Lars Leijonborg

Ordförande

Lars Leijonborg är tidigare partiledare för Folkpartiet liberalerna och tidigare högskole- och forskningsminister liksom utbildningsminister och tidigare styrelseordförande för Karolinska Institutet. Leijonborg deltar i Cancerkommissionen i egenskap av tidigare politiker med stor erfarenhet från flera samhällsområden, inte minst forskning och innovation.

Ulla Wilking

Ulla Wilking är sjuksköterska och forskare vid Karolinska Institutet. Wilking deltar i Cancerkommissionen i egenskap av forskare.

Penilla Gunther

Penilla Gunther är riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i Näringsutskottet. År 2010 tog hon initiativ till att grunda riksdagens Nätverk för jämlik vård. Gunther är näringspolitisk talesperson för Kristdemokraterna och hon deltar i Cancerkommissionen i egenskap av politiker.

Mona Boström

Mona Boström är tidigare landstingsdirektör i Stockholm och Halland. Hon har även varit nationell samordnare med ansvar för utveckling av nationella kvalitetsregister inom omsorg, hälso- och sjukvård. Boström bidrar med ett lednings- och styrningsperspektiv till kommissionen.

Eva Hansen

Eva Hansen är generalsekreterare för CancerRehabFonden, en organisation som erbjuder kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna och barn. Hansen bidrar med ett rehab- och patientperspektiv till kommissionen.

Bengt Glimelius

Bengt Glimelius är professor emeritus i onkologi vid Uppsala universitet. Vid sidan av det kliniska arbetet med patienter har han undervisat och forskat på bland annat lymfom, tjock- och ändtarmscancer samt psykosocial behandling. Glimelius deltar i kommissionen i egenskap av onkolog.

Kaisa Karro

Kaisa Karro är regionråd (S) och tillträdande ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland. Innan dess var hon ordförande i utskottet för personal- och kompetensförsörjning. Karro deltar i Cancerkommissionen i egenskap av politiker.

Frågor och svar

Har du andra frågor eller funderingar?

Hör av dig till kommissionens sekretariat på info@cancerkommissionen.se, så återkommer vi så snart som möjligt.

Hur arbetar kommissionen?

Kommissionens uppdrag är att utifrån dialog med patientorganisationer, vården, representanter inom hälsoteknologi, forskare och politiker komma med förslag till förbättringar av den svenska cancervården. Kommissionen kommer också att ha tillgång till statistik och inspel från de övriga länder som deltar i det europeiska projektet.

Är kommissionen fristående?

Ja, Cancerkommissionens ledamöter är fristående från finansiärerna Bristol-Myers Squibb, Amgen och Microsoft.

Vilka frågor tar kommissionen ställning till?

Cancerkommissionen kommer att arbeta med att ta fram förslag till hur kampen mot cancer kan effektiviseras - alltifrån det förebyggande arbetet, via forskning, diagnostik och vårdmetoder till omhändertagande av människor som drabbats. Cancerkommissionens fokus är brett, med sikte på en hållbar och jämlik cancervård.

Vilken tidsplan har kommissionen?

Planen är att policyförslag lämnas under våren 2018. Kommissionen ska också verka som ett komplement till regeringens arbete inom cancerområdet. En del av kommissionens rekommendationer bör därför utgöra ett inspel till Socialdepartementet och presenteras under hösten 2017.

Vem finansierar kommissionens arbete?

Läkemedelsföretagen Bristol-Myers Squibb och Amgen, samt Microsoft finansierar Cancerkommissionen i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

Vilka länder är med i All.Can?

De övriga europeiska länder som deltar i All.Can är Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen och Storbritannien. Mer information om All.Can finns här: www.all-can.org

Notice: Undefined offset: 6 in /storage/content/19/120119/cancerkommissionen.se/public_html/wp-content/themes/cancerkommissionen/page-template-faq.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /storage/content/19/120119/cancerkommissionen.se/public_html/wp-content/themes/cancerkommissionen/page-template-faq.php on line 73

Aktuellt

Film av Cancerkommissionens seminarium

Den 13 juni presenterade Cancerkommissionen sin slutrapport Nationell Cancerplan 2020. Bättre tillgänglighet och lägre dödlighet – dags att trappa upp kampen mot cancer! under ett frukostseminarium på Läkaresällskapet.

För de som missade seminariet finns här en sammanfattande film.

 

Debattartikel av Cancerkommissionen på SVT Opinion: ”Det råder IT-anarki i svensk sjukvård”

”Fortfarande dör mer än var tredje cancerpatient inom fem år. Även om andelen som överlever har ökat, påminner siffran om hur mycket som återstår att göra. Sverige bör därför anta en nationell cancerplan för att ge kraft och struktur åt offensiven”, skriver Cancerkommissionen i en debattartikel på SVT Opinion i samband med lanseringen av Cancerkommissionens slutrapport. Debattartikeln finns i sin helhet här.

Cancerkommissionens slutrapport: Nationell Cancerplan 2020

Idag presenterade Cancerkommissionen sin slutrapport Nationell Cancerplan 2020. Bättre tillgänglighet och lägre dödlighet – dags att trappa upp kampen mot cancer! I rapporten presenteras 18 förslag på hur den svenska cancervården kan förbättras.

Rapporten presenterades under ett frukostseminarium på Läkaresällskapet på morgonen den 13 juni.

Läs rapporten här.

Kontaktuppgifter

Cancerkommissionen
c/o Nordic Public Affairs AB
Götgatan 18
118 46 Stockholm

info@cancerkommissionen.se